Milí zákazníci, veškeré zboží Vám můžeme rozvézt po domluvě po celém Zlíně až k Vám domů!

UV světlo a růst rostlin

Světlo je pro rostliny klíčovým faktorem pro růst a životaschopnost. Nejčastěji se při pěstování rostlin využívají bílé LED zářivky, které poskytují optimální spektrum světla pro růst rostlin. Nicméně, existuje i další druh světla, které může být užitečné pro růst rostlin - UV světlo.

Co je UV světlo?

UV světlo (ultrafialové světlo) je elektromagnetické záření s kratší vlnovou délkou než viditelné světlo. Je rozděleno do tří kategorií - UV-A, UV-B a UV-C - podle své vlnové délky.

UV-A světlo (320-400 nm) má nejdelší vlnovou délku ze tří kategorií UV světla a prochází nejvíce atmosférou. Toto světlo je přirozeně přítomné v denním světle a je nejvíce užitečné pro rostliny, protože pomáhá stimulovat fotosyntézu.

UV-B světlo (280-320 nm) má kratší vlnovou délku než UV-A a méně proniká atmosférou. Toto světlo může být užitečné pro rostliny, protože stimuluje produkci flavonoidů, které mohou chránit rostliny před škodlivým UV zářením.

UV-C světlo (kratší než 280 nm) je extrémně škodlivé pro živé organismy, včetně rostlin, a je obvykle používáno jako sterilizační prostředek.

Jak UV světlo pomáhá růstu rostlin?

UV-A světlo může být užitečné pro rostliny, protože stimuluje produkci chlorofylu, který je důležitý pro fotosyntézu. Tímto způsobem může UV-A světlo podpořit růst rostlin a zvýšit produkci plodů.

UV-B světlo může také pomoci rostlinám tím, že stimuluje produkci flavonoidů. Tyto chemické sloučeniny mohou pomoci chránit rostliny před škodlivým UV zářením a podpořit tvorbu kořenů.

Nicméně, je důležité si uvědomit, že příliš vysoká dávka UV záření může být škodlivá pro rostliny a může způsobit poškození nebo dokonce smrt rostlin. Proto je

důležité používat UV světlo v mírné dávce a ve správném poměru s ostatními typy světla, jako je modré, červené a bílé světlo.

Jak používat UV světlo k pěstování rostlin?

Existuje několik způsobů, jak lze UV světlo využít k pěstování rostlin. Například lze použít UV LED diody nebo speciální UV zářivky. Tyto zdroje UV světla by měly být umístěny v blízkosti rostlin a měly by být používány pouze po odborném poradenství, protože příliš vysoká dávka UV záření může být škodlivá.

Další možností je využít přirozené UV záření. V letních měsících lze rostliny umístit venku na slunce, kde mohou být vystaveny přirozenému UV světlu. Nicméně, i v tomto případě je třeba dbát na to, aby rostliny nebyly příliš dlouho vystaveny přímému slunci, protože přílišná expozice UV záření může být škodlivá.

Popis obrázku